Welkom op onze website

Burenruzies

Burenruzies beginnen vaak met irritaties zoals geluidshinder, onenigheid over schuttingen, beplantingen etc.
Vaak lukt het buren niet om het probleem op te lossen zonder dat de situatie escaleert.
Als buren wenst u prettig te kunnen wonen zonder geschonden te worden in uw woongenot.
Burenruzie kan leiden tot depressie, gevoel van onveiligheid etc. Mediation kan zorgen voor een oplossing.
Door middel van gesprekken met beide partijen en het inventariseren van de knelpunten en gemeenschappelijke wensen, wordt gezamenlijk tot een oplossing gekomen, waarbij niet, zoals bij een rechterlijke uitspraak één verliezer en één winnaar uit de bus komt.