Welkom op onze website

Mediation in Erfrechtzaken

In erfrechtzaken kan Mediation een uitkomst bieden.
Het verlies van een dierbare brengt niet alleen een periode van verdriet en rouw met zich mee, maar vaak ontstaat er een conflictueuze situatie tussen erfgenamen bij het afwikkelen van de nalatenschap.
Bij erfrechtgeschillen spelen vaak ook achterliggende emoties een rol.
Een gerechtelijke procedure kan ervoor zorgen dat de situatie juridisch wordt opgelost, maar dit kan de familieband onherstelbaar beschadigen. Mediation kan een goed hulpmiddel zijn om tot een bevredigende oplossing te komen voor alle betrokkenen. Bovendien vindt Mediation achter gesloten deuren plaats.
Bij een nalatenschapsmediation wordt niet alleen rekening gehouden met de zakelijke en juridische gevolgen voor de betrokkenen, maar ook de emotionele gevolgen.