Welkom op onze website

Mediation in Zakelijke Geschillen

Een zakelijk conflict kan leiden tot een breuk en dit kan financiële gevolgen hebben.
Een zakelijk conflict kan een jarenlange opgebouwde businessrelatie schade toebrengen.
Voorbeelden van zakelijke conflicten zijn: conflict tussen aandeelhouders, bestuursconflicten, contractuele conflicten, conflict met de leverancier etc.
Bij een zakelijk conflict hebben partijen er belang bij dat het conflict zo snel en efficiënt mogelijk wordt opgelost. Een gerechtelijke procedure is tijdrovend en biedt bovendien geen bevredigende oplossing voor alle betrokkenen. Business mediation wordt steeds meer toegepast bij zakelijke conflicten.
Business mediation is tijdbesparend, kostenbesparend en energiebesparend.
Door middel van business mediation kan een zakelijke relatie worden voortgezet of kan een zakelijke relatie met wederzijds goedvinden worden beëindigd.