Welkom op onze website

Mediation in Overheidszaken

In overheidszaken is Mediation ook mogelijk. Vooral om juridische procedures, onnodige kosten en lange wachttijden te voorkomen is het verstandig om te kiezen voor Mediation. Zowel voor de burger als voor de Overheid is dit een win-win situatie.
Ook in beginstadium is Mediation succesvol voor partijen. Onnodige kostbare en lange formele bezwaarprocedures zijn dan niet nodig. Onder Overheidszaken vallen onder andere: geschil of onenigheid met het UWV, de Belastingdienst, de Gemeente etc.