Welkom op onze website

Intervisie en Trainingen

MFN - Register Mediators moeten zich houden aan onderhoudseisen en Permanente Educatie-eisen (PE).
Het is heel belangrijk dat mediators hun kennis en ervaring op peil blijven houden.

Mediation Unie heeft een eigen netwerk van mediators en aankomende mediators.
Regelmatig organiseert Mediation Unie intervisiebijeenkomsten en trainingen.
Als u hieraan deelneemt komt u in aanmerking voor PE-punten.

Wilt u ook deelnemen aan de intervisies en trainingen?
Neem dan contact met ons via: info@mediationunie.nl

Wegens coronamaatregelen organiseren wij regelmatig intervisies online via Microsoft Teams en Zoom.

Volg Ons