Welkom op onze website

Scheidingsmediation & Omgang

Partijen die gehuwd zijn, geregistreerd partnerschap zijn aangegaan of hun relatie niet juridisch hebben geregeld kunnen deelnemen aan scheidingsmediation. In scheidingsmediation spelen emotionele (acceptatie einde partnerschap en eventueel voortzetting ouderschap), zakelijke (financiële consequenties huishouden) en juridische aspecten (alimentatie, pensioen etc.) een rol. In scheidingsmediation worden ook afspraken gemaakt over de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen alsmede de omgang en contact.
Een echtscheiding dient nog altijd door de Rechtbank te worden uitgesproken en alleen een advocaat is bevoegd om een verzoek tot echtscheiding bij de Rechtbank in te dienen. Wij kunnen na de Mediation u hierbij helpen. Wij kunnen met uw toestemming uw dossier overdragen aan onze samenwerkende advocaten.

Een voordeel van Mediation bij echtscheidingen (ook al dient een advocaat ingeschakeld te worden) is dat de kosten lager uitvallen.
U kunt voor zowel de Mediation als het indienen van het verzoekschrift bij de Rechtbank een toevoeging aanvragen. Een belangrijk voordeel bij echtscheiding is dat partijen die in procedure verwikkeld zijn en een advocaat hebben meestal er niet samen uitkomen. Uiteindelijk worden deze zaken toch doorverwezen voor Mediation. Door zelf voor Mediation te kiezen bespaart u niet alleen kosten, maar ook tijd en energie. Een ander voordeel van Mediation is dat Mediation kan helpen aandacht te geven aan de onuitgesproken verlangens en teleurstellingen, die vaak van beide kanten aanwezig zijn. Wanneer, onder begeleiding van een begripvolle en professionele mediator, onuitgesproken zaken uit het verleden en angsten voor de toekomst worden genoemd, kan begrip voor elkaar situatie worden gevonden en de afwikkeling van een echtscheiding sneller verlopen, wat ook kostenbesparend werkt. Bovendien kan de uitkomst van het door samen bepaalde convenant beter worden geaccepteerd en nagekomen. Ook voor kinderen is dit prettig.

Ouderschapsplan

Bij echtscheidingen, bij ontbinding van een geregistreerd partnerschap en voor ouders die gezamenlijk gezag uitoefenen geldt de eis van een ouderschapsplan. Zonder een ouderschapsplan kan de rechter het verzoek tot ontbinding van een huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract niet ontvankelijk verklaren en u doorverwijzen naar een Mediator. Bij scheidingsmediation zorgen wij ook voor een ouderschapsplan aan de hand van de afspraken die partijen hebben gemaakt.

Omgang grootouders - kleinkinderen

Er bestaat geen wettelijke omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen. Het komt vaak voor dat wanneer ouders uit elkaar gaan, het contact tussen grootouders en kleinkinderen ook onder spanning komt te staan.
Als grootouder kunt u de rechter verzoeken tot een omgangsregeling. Voorwaarde hierbij is dat je als grootouder in een nauwe persoonlijke betrekking moet staan tot uw kleinkind. Niet altijd zal de rechter een verzoek tot omgang toewijzen. In de praktijk vindt er een grotere belangenafweging plaats.
Een juridische procedure is tijdrovend, kostbaar en de uitkomst is niet voorspelbaar. Bovendien wordt de band met de ouders van het kind alleen maar verslechterd hierdoor. De ideale oplossing voor het verkrijgen van omgangsregeling met uw kleinkind is Mediation.