Welkom op onze website

Mediation in Strafzaken

Mediation in Strafzaken kan in gang worden gezet tijdens een lopende procedure (na aangifte),
maar ook na afloop van een strafzaak.
In de praktijk worden in sommige strafzaken (lichte misdrijven) partijen door de rechters doorverwezen naar Mediation. In afwachting op het resultaat wordt de strafzaak dan aangehouden.
In overleg met de officier van justitie, parketmedewerker, rechter commissaris of rechter kan Mediation worden voorgesteld. U kunt als slachtoffer of verdachte met behulp van een professionele mediator het initiatief nemen om Mediation in gang te zetten.
Mediation in Strafzaken kan voordelen hebben voor zowel de verdachte/ dader als het slachtoffer.
Voor het slachtoffer heeft Mediation in Strafzaken de volgende voordelen: erkenning van het leed, afspraken over schadevergoeding, ontvangst van excuses, antwoorden op vragen etc.
Voor de verdachte/ dader kan Mediation de volgende voordelen hebben: spijt betuigen, onderlinge afspraken zonder strafoplegging, het vermijden van een strafzaak en daarmee een strafblad.
De uitkomst van de Mediation wordt gecommuniceerd met de officier van justitie en de rechter.
Uiteindelijk beslist de officier van justitie of de verdachte nog vervolgd dient te worden en de rechter of de verdachte veroordeeld moet worden.