Welkom op onze website

Wat kost Mediation?

Gesubsidieerde Mediation

Mediators die ingeschreven staan bij de Raad voor Rechtsbijstand kunnen voor cliënten, die een laag inkomen en vermogen hebben, een aanvraag indienen voor een Gefinancierde Mediation/ Gesubsidieerde Mediation. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u slechts een eigen bijdrage.

Klik hier voor de hoogte van uw eigen bijdrage.

De Mediators van de Mediation Unie zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.
Wij kunnen voor u een aanvraag voor gesubsidieerde Mediation indienen.

Bijdrage door uw werkgever/ een overheidsorgaan
Indien u een conflict heeft met uw werkgever of een collega, betaalt de werkgever meestal de kosten van de Mediation.
In gevallen waarbij een van de partijen een overheidsinstantie is, betaalt veelal de overheidsinstantie de kosten.

Rechtsbijstandverzekering
Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, kan uw rechtsbijstandverzekering de kosten van mediation vergoeden
(als u hiervoor verzekerd bent).
U heeft een vrije mediatorkeuze. Dus u kunt voor ons kiezen als u het belangrijk vindt om met een betrouwbare en deskundige mediator in zee te gaan.
Neem eerst contact op met uw rechtsbijstandverzekering voor de voorwaarden en de hoogte van de vergoeding.

Bijdrage Partijen
In alle gevallen worden voorafgaand aan de Mediation met beide partijen besproken wie de kosten zal dragen.
Indien er geen afspraken worden gemaakt, draagt ieder partij de helft van de kosten.

Ongeacht wie de kosten van de Mediation betaalt, blijft de Mediator onpartijdig.

Neem contact met ons op voor het uurtarief: info@mediationunie.nl.