Welkom op onze website

Zelfbeschikking

Het recht van zelfbeschikking

De maatschappij is onderhevig aan veranderingen.
Traditionele juridische aanpak van conflicten is ontoereikend. De juridische weg is bovendien tijdrovend, kostbaar en niet altijd voorspelbaar.
In een wereld van veranderingen hebben mensen behoefte aan zelfbeschikking.
Mensen willen hun conflict niet meer voorleggen aan een partij die de beslissing voor hen neemt (de rechter, arbiter, geschillencommissie).
Partijen hebben behoefte aan gehoord te worden en gezamenlijk tot een acceptabele beslissing te komen.
Een gezamenlijke oplossing biedt een resultaat dat op lange termijn beter wordt geaccepteerd en nagekomen.
Partijen hebben behoefte aan zelfbeschikking.
Mediation is de weg van zelfbeschikking.


About Image